Wprowadziliśmy nową sekcję „Firma” dla pojazdów w PlanBus.pl. Jeżeli pod Twoją jedną marką działają różne podmioty gospodarcze np. działalność gospodarcza osoby fizycznej, spółka cywilna czy spółka zoo – ta funkcjonalność jest dla Ciebie!

Od teraz w aplikacji możesz wprowadzić dane swoich podmiotów gospodarczych

A następnie w edycji pojazdu decydujesz do której firmy on należy

Takie uporządkowanie pojazdów pomoże w zestawieniu kosztów napraw z wybranego miesiąca:

Przypisanie pojazdów do różnych firm jednej marki