Jeżeli pod Twoją jedną marką działają różne podmioty gospodarcze np. działalność gospodarcza osoby fizycznej, spółka cywilna czy spółka zoo – masz możliwość przypisania do każdej z nich swoje pojazdy.

W tym celu przejdź do sekcji „Moja firma” w menu głównym (1), wybierz zakładkę „Dane firmowe” (2) a następnie kliknij niebieski przycisk „Edycja” (3):

W panelu edycji kliknij zielony przycisk „Dodaj dane”, który utworzy puste pola do wypełnienia danymi Twojej kolejnej działalności gospodarczej:

Widok edycji pozwala na wybranie spośród zdefiniowanych firm tej, której dane będą domyślnymi. Ponadto każda z firm możemy usunąć klikając czerwoną ikonkę kosza. Po zakończonych zmianach klikj niebieski przycisk „Zapisz”.

Zdefiniowane firmy widoczne są teraz w karcie każdego z pojazdów. Tam też w sekcji „Firma” w edycji karty pojazdu możesz przypisac pojazd do danej firmy.
W tym celu przejdź do działu „Pojazdy” w menu głównym (1) a następnie w wierszu wybranego pojazdu kliknij ikonę ołówka (2) by przejść do edycji:

Teraz w sekcji Firma wybierz do której ze zdefiniowanych firm ma być przypisany edytowany pojazd:

Na koniec kliknij „Zapisz”.

Takie uporządkowanie wszystkich pojazdów pomoże w zestawieniu kosztów napraw z wybranego miesiąca:

 

Jak przypisać pojazdy do moich różnych firm?