Dodaliśmy w kilku miejscach możliwość szybkiej edycji szczegółów zlecenia bez potrzeby wchodzenia w pełną edycję zlecenia. Nowe funkcje ułatwią i przyspieszą pracę nad zleceniami w PlanBus.pl. Dostępne są w kilku miejscach i teraz je przedstawimy.
1) Moduł „Trasy” w głównym menu, na liście obok już istniejących ikon umożliwiającymi wykonywanie różnych czynności pojawiła się nowa ikona:

Po kliknięciu w tą ikonę otworzy się formularz umożliwiający wprowadzanie zmian w szczegółach zlecenia z którego pochodzi data trasa:

2) Kalendarz w „dymku” trasy w rzędzie przycisków od edycji całego zlecenia pojawiała się nowa ikona:

Po kliknięciu w tą nową ikonę otworzy się taki sam formularz edycji szczegółów zlecenia, na którym można wprowadzać zmiany do zlecenia bez konieczności opuszczania kalendarza.

3) Lista zleceń jest trzecim miejscem gdzie dodaliśmy taką możliwość aby z niej skorzystać w tym miejscu, należy kliknąć w ikonę:

Po kliknięciu otworzy się się taki sam formularz jak w pozostałych dwóch miejscach.

Szybka edycja szczegółów zlecenia w kilku miejscach PlanBus.pl