W module Kierowcy dodaliśmy możliwość szybkiego wystawiania Zaświadczeń dla kierowców zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 lub AETR.

Mechanizm automatycznie uzupełnia dane Firmowe, dane kierowcy oraz dane wystawiającego zaświadczenie. Jedyne co jest potrzebne to wybranie typu oraz przedziału czasu:

Dodatkowo w PlanBus.pl jest przechowywana historia wystawionych zaświadczeń:

A tak wygląda wystawione z PlanBus.pl zaświadczenie:

Historia i wystawianie zaświadczeń jest dostępna w dziale Kierowcy pod ikoną drukarki:

Kreator Zaświadczeń dla kierowców – sposób na ich szybkie wystawianie