W styczniu 2024 rozpoczęliśmy pracę nad nowym modułem z zleceniach PlanBus.pl – modułem ułatwiającym wyliczanie rentowność zleceń (na razie turystycznych). Głównym założeniem tego modułu jest automatyzacja, czyli automatyczne tworzenie wierszy z danych już istniejących w PlanBus.pl, które będą sugestiami do wykorzystania w wyliczaniu rentowności. Użytkownik sam będzie mógł zdecydować jaką metodą chce wyliczać rentowność i które z automatycznych wierszy mają być brane pod uwagę.

Trwają prace na modułem wyliczającym rentowność zleceń