Kilka informacji o tym jak tworzony jest tzw. „koniec parkingu” na giełdzie

  1. Koniec ogłoszenia o zaparkowanym wolnym autobusie (Parking) jest wyliczany automatycznie
  2. Końcem parkingu jest początek kolejnej trasy danego autobusu
  3. Koniec parkingu jest wyliczany automatycznie za każdym razem gdy zmienią się trasy przypisane do danego autobusu i automatycznie aktualizuje się ten koniec w ogłoszeniu na giełdzie
    Czyli jeśli przypiszemy kolejną trasę, która np. skraca czas „parkingu” to nie musimy nic zmieniać na giełdzie, wszystko policzy się automatycznie
  4. W chwili dodawania ogłoszenia ten koniec nie jest jeszcze znany, zostanie on wyliczony po zapisaniu danej trasy
  5. W związku z potrzebą wykonania obliczeń na wielu trasach, koniec parkingu w ogłoszeniu może pojawić się z mały opóźnieniem