Konfiguracja giełdy polega na podaniu danych firmowych i kontaktowych, które będą wykorzystane w ogłoszeniach. Dane te ustawiamy w zakładce „Moja Firma”:

Po wejściu w Edycję, będziemy mogli zarządzać tymi informacjami:

Nasz dane będę się wyświetlały przy każdym ogłoszeniu na Giełdzie umożliwiając kontakt bezpośredni, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych: