Zaawansowane naprawy, należące do dodatku PlanBus.Flota są rozszerzeniem podstawowych napraw istniejących w naszej aplikacji. Dostęp do nich jest w tym samych miejscach co zwykłe naprawy, różnice są tylko w dostępnych możliwościach i funkcjach.

Aby przejść do zaawansowanych napraw kliknij Pojazdy w menu głównym, a następnie w wierszu wybranego pojazdu kliknij ikonę klucza

W celu dodania nowej naprawy kliknij zielony przycisk dodaj:

Wybierz status naprawy (1), wybierz datę początkową i końcową trwania naprawy (2)

Możesz również wprowadzić opis naprawy (3) i aktualny przebieg samochodu (4). W polu rezerwacja (5) możesz zablokować pojazd tak by nie był on możliwy do przypisania do zleceń w czasie trwania naprawy. Na ten czas możesz również ukryć wiersz pojazdu w Kalendarzu zaznaczając checkboxa w Ukryj (6).

W polu opiekun przypisz osobę odpowiedzialną za naprawę w Twojej firmie (7). To jej imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy znajdą się na wydruku naprawy:

W kolejnym polach istnieje możliwość wpisania uwag (8) do naprawy oraz dodania plików załączników – zdjęcia części, kody kresowe zamienników itd (9):

W ostatnim kroku za pomocą zielonych plusów dodaj usterki, które mają być naprawione w ramach danej naprawy. W wierszu dodanej usterki, po jej usunięciu, możesz wprowadzić kwotę należną za jej naprawę, wybrać walutę oraz wpisać liczbę godzin jaką zajęła naprawa tej usterki.

Naprawione uszkodzenia możesz odznaczyć jako wykonane za pomocą zaznaczając checkboxa.

Uszkodzenia, których nie udało się naprawić w ramach danej akcji serwisowej możesz za pomocą kosza usunąć z danej „naprawy”. Tak usterka wróci do listy usterek oczekujących na naprawę.

Po zapisaniu Naprawy istnieje możliwość jej:
1) wydruku – wygenerowany zostanie plik pdf,
2) edycji
3) usunięcia.

Kliknięcie przycisku szczegóły pozwoli na wyświetlenie usterek dodanych do tej naprawy:

Wydruk naprawy możesz przekazać do warsztatu, gdzie pracownik uzupełni należność za wykonanie naprawy usterki, liczbę godzin pracy oraz zapisze notatki: