Linie stałe czyli trasy cykliczne tworzenie i zarządzanie
Dodaliśmy nowe potężne narzędzie umożliwiające tworzenie tras cyklicznych zwanych Liniami. Teraz w każdym zleceniu pod sekcją Trasy pojawiła się nowa sekcja Linie:

Po kliknięciu w przycisk dodaj pojawi się nam formularz dodawania nowej Linii w której będziemy mogli określić jej parametry cykliczności:

Zdefiniować możemy dni tygodnia, zakres dat kiedy dana linia będzie jeździć, adresy i godziny.
Po zapisaniu zlecenia zostaną wygenerowane wg. założeń cykliczności pojedyncze trasy na każdy dzień kiedy ma kursować dana Linia. W kalendarzu trasy pochodzące z linii cyklicznych oznaczone są kolorem fioletowym:

Linie stałe czyli trasy cykliczne tworzenie i zarządzanie