Święta Państwowe w kalendarzu i planowaniu Linii stałych
Dodaliśmy kolejną użyteczną funkcję w PlanBus.pl jest nią interpretacja w aplikacji świąt Państwowych, która w tej chwili występuje w dwóch miejscach:
a) w kalendarzu – gdzie dni świąteczne są oznaczone innym kolorem, poniżej przykład bardzo świątecznego maja 2016r.

b) drugim miejscem – jest planowanie linii (stałych\cyklicznych) gdzie teraz podczas planowania można dodać lub wykluczyć z planowania dni świąteczne.
Na przykład możemy zaplanować trasy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych:

Możemy też zrobić wersję przeciwną, czyli zaplanować trasy tylko w dni świąteczne!

Święta Państwowe w kalendarzu i planowaniu Linii stałych