Linie stałe, czyli jak poradzić sobie z dowozem pracowników, dowozami dzieci do szkół, regularnymi transferami lotniskowymi lub własną komunikacją?

W PlanBus.pl są zdefiniowane dwa rodzaje przewozu pasażerskiego:
a) turystyczny, okazjonalny, wynajem autokarów\busów – czyli Trasy
b) stały, cykliczny, regularny – czyli Linie

Do czego możemy wykorzystać Linie cykliczne?
Do wszystkich przewozów pasażerskich, które cechują się regularnością. W szczególności:
– dowozy pracowników do zakładów pracy
– dowozy dzieci do szkół
– własna komunikacja miejska, międzymiastowa
– własna komunikacja podmiejska
– komunikacja na zlecenie gminy

Jak utworzyć Linię?
Zarówno typ turystyczny jak i liniowy dodaje się w module zlecenia. W jednym zleceniu można nawet łączyć obydwa typy przewozów. Jak dodać zlecenie opisane zostało w innym artykule. Dlatego nie będziemy tego w tym miejscu szczegółowo opisywać. Po utworzeniu nowego zlecenia będzie możliwość dodania zarówno Trasy turystycznej jak i zdefiniowania Linii.

Jeżeli klikniemy dodaj w sekcji Linie, to pojawi się formularz ustawiania parametrów nowej linii:

Powyższy formularz rozpoczyna się od Nazwy linii. Dobrą praktyką jest wpisanie tam po za nazwą linii jakieś określenie czasu np. godziny startu danego przewozu albo określenia rano\popołudniu\wieczorem. Chyba, że mamy tylko kilka niekolidujących ze sobą linii, to wówczas można pozostać przy samej nazwie.
Następnie określmy dni tygodnia, kiedy jeździ nasza linia. Następnie mamy możliwość zdecydowania co robimy ze świętami Państwowymi, czy je chcemy wykluczyć czy dodać do naszego wyboru. Kolejna lista rozwijana pozwala nam zdecydować czy po za świętami Państwowymi chcemy też uwzględnić okresy wolne od nauki szkolnej.
W kolejnym kroku określamy w jakim terminie jeździ nasza linia. Możemy zaplanować nawet okresy kilkuletnie. W kolejne części określamy godziny startu i zakończenia. Podawanie adresów nie jest konieczne. W ostatniej części możemy określić predefiniowane zasoby, czyli autobus i kierowcę, którzy najczęściej będą jeździć na danej linii. Podawanie autokaru czy kierowcy nie jest konieczne do utworzenia linii. Określanie zasobów będzie możliwe później już w konkretne dni. Jeśli nasza linia zaczyna się np. przed północą jednego dnia a kończy po północy następnego dnia, to godziny określamy następująco:

Jeśli wszystkie informacje wprowadziliśmy poprawnie, to klikamy Akceptuj u dołu formularza:

Po zaakceptowaniu wrócimy do edycji Zlecenia i klikamy Zapisz u dołu strony. Jeśli ponownie wejdziemy do tego zlecenia w sekcji Linie będzie widoczna nasza linia:

O tym, że wszystko poszło dobrze informuje nas ilość tras większa od zera!
W chwili zapisania zlecenia z nową Linią, system przeliczył w jakie dni ma jeździć dana linia i w każdym z tych dni wygenerował pojedynczą trasę, co możemy zobaczyć w widoku kalendarza:

Jak widać pominięte zostały święta państwowe (jasny różowy). Jak widzimy trasy pochodzące z Linii na kalendarzu są kolorem fioletowym. Jest to kolor stały i niezależny od statusu zlecenia.
To co jest najważniejsze, to że każdą z tych tras możemy indywidualnie zarządzać jak każdą trasą turystyczną. Po kliknięciu w pasek danej Trasy mamy takie same możliwości jak przy trasie turystycznej:

Możemy na przykład zmienić autobus i kierowców:

Na wybranych liniach, można też przeprowadzać operacje grupowe (hurtowe). Dostępne są one w odrębnym dziale w głównym menu pod nazwą Linie, ale to już jest temat na odrębny artykuł.
Wykorzystując mechanizm Linii możemy za pomocą kliku kliknięć zaplanować nawet kilkaset tras, co nie byłoby możliwe do ręcznego wpisania.

Linie stałe, dowóz pracowników, transport dzieci do szkół, transfery lotniskowe
Tagi: