Gdzie i jak wprowadzić stawkę stałego wynagrodzenia Kierowcy?

Stałe wynagrodzenie kierowcy ustawia się w dziale kierowcy. W tym celu klikamy dział kierowcy w głównym menu i w wyszukiwarce wyszukujemy kierowcę, któremu chcemy ustawić\zmienić wynagrodzenie. Następnie wchodzimy w edycję kartoteki tego kierowcy:

W edycji znajdujemy odpowiednie pole i wprowadzamy żądaną wartość:

Na koniec klikamy zapis u dołu strony aby zaakceptować zmiany.

Gdzie i jak wprowadzić stawkę stałego wynagrodzenia Kierowcy?