Jak utworzyć nowe rozliczenie z kierowcami?

Wystarczy wejść w dział Płace w głównym menu:

W tym dziale znajdziemy wszystkie już stworzone rozliczenia, jeśli chcemy dodać nowe klikamy zielony „dodaj”:

Po kliknięciu pojawi się formularz na którym definiujemy parametry nowego rozliczenia:

Nazwa
Nazwa jest naszą nazwą opisową danego rozliczenia np. „maj 2017”.

Daty
W datach ustawiamy zakres dat dla których tworzymy rozliczenie, czyli dat z których zostaną wyszukane trasy. Tutaj ważna uwaga – brane są pod uwagę daty zakończenia tras, czyli w powyższym przypadku trasy, które zakończyły się w miesiącu maju. Zatem jeśli jakaś trasa rozpocznie się 31 V a zakończy 1 VI to nie znajdzie się w tym rozliczenia.
Rozliczenia możemy tworzyć na dowolne okresy. Mogą być: miesięczne, tygodniowe, 10-cio dniowe i inne.

Kierowcy
W sekcji kierowcy, możemy zdecydować jak których kierowców przygotowujemy rozliczenia, możemy zrobić dla wszystkich lub dla wybranych.

Po ustawieniu parametrów, klikamy zapisz. System wygeneruje nasze rozliczenie i przejdzie do listy rozliczeń:

Jak utworzyć nowe rozliczenie z kierowcami?
Tagi: