Dostęp użytkowników do faktur

Uprawnienia dostępu poszczególnych użytkowników do modułu Finanse, ustawia się w zarządzaniu użytkownikami. Dostęp do faktur i wycen w ofertach jest określany wspólnym uprawnieniem o nazwie „Finanse”:

Zarządzanie użytkownikami zostało szerzej opisane w pomocy w artykule: Zarządzanie dostępem do aplikacji dlatego nie będziemy tu rozwijali szerzej tego wątku.

Konfiguracja Usługodawców

System faktur pozawala na określenie więcej niż jednego Wystawcy faktur. Można zdefiniować na przykład własną działalność gospodarczą, spółkę prawa handlowego oraz działalność zarejestrowaną w zagranicznym rejestrze VAT (zagraniczny NIP) lub w ogóle zagraniczną działalność jeśli w jej imieniu wystawiamy faktury. Definiowanie wystawców odbywa się w dziale „Moja firma”:

Po wejściu w „edycję” będziemy mieli możliwość zmiany już zdefiniowanych danych, ustawienie domyślnego – czyli najczęściej wykorzystywanego lub dodanie nowych danych:

Tworzenie i wysyłanie faktur do Symfonii

Tworzenie faktur (ProForm) do wystawienia w programie Symfonia, odbywa się w sekcji „Finanse”, która jest dostępna w każdym zleceniu. Jest to w miejscu dotychczasowych przypomnień o wystawieniu FV. Po dodaniu nowego zlecenia w sekcji Finanse klikamy:

Po kliknięciu zostanie dodana nowa pusta faktura z jedną pozycją:

Przypomnienie o wystawieniu działa tak jak dotychczas, czyli domyślnie z datą automatyczną. Dane wystawcy są pobierane z domyślnych danych w działu „Moja firma” dane Nabywcy są danymi ze zlecenia. Klikając ikonę „ołówka” przy Nabywcy lub Wystawcy, możemy dostosować te informacje wg. własnych potrzeb.

Oto przykładowa faktura przygotowana do eksportu do programu Symfonia:

Po za znaczeniu „Gotowa do wysłania”:

Dane w Fakturze zostaną zablokowane a sama FV będzie gotowa do pobrania przez program Symfonia. Po pobraniu i wystawieniu FV w Symfonii, do PlanBus.pl wróci informacja zawierająca: serię i numer FV oraz datę wystawienia.

Zarządzanie usługami – nazwy pozycji w FV

Słownik nazw usług tworzy się automatycznie. Jeśli jakiejś usługi jeszcze nie ma w słowniku, należy ją wpisać w pierwszej fakturze w której dana pozycję będzie potrzebna:

Integracja modułu Faktury z programem Symfonia handel