Zlecenia, przypomnienia, oferty widoczne w Kalendarzu jak wiemy wyświetlane są w postaci tzw. pasków zleceń. Ich długość zależy od przedziału czasowego, który zajmują – niektóre trwają kilka dni inne kilka godzin. W zależności od wyboru formy wyświetlania Kalendarza – 1 lub 3 dni, 1 lub 2 tygodnie czy 1 miesiąc – długość pasków zleceń będzie ulegała zmianie. W momencie, w którym chcemy zobaczyć zlecenia w naszej firmie w przedziale miesięcznym (wybór opcji 1M w prawym, górnym rogu Kalendarza) zlecenia krótkotrwałe, kilkugodzinne nie będą czytelne. W tym celu stworzono możliwość dostosowania widoku naszych zleceń określoną w oknie „Opcje wyświetlania” jako widok całodniowy.

Aby przejść do ustawień sposobów wyświetlania pasków zleceń otwórz okno „Opcje wyświetlania” – jak to zrobić przeczytasz w tym artykule KLIK.

Widok całodniowy

Wybór opcji „Wyłącz”, a następnie jej akceptacja w dole okna kliknięciem przycisku „Akceptuj” będzie skutkowała wyświetlaniem pasków zleceń takim, w którym ich długość będzie odpowiadała okresowi czasu ich trwania:

 

Jak widać, wybór tej opcji pozwala nam na ocenę ilościową zleceń w wybranym przedziale czasowym. Na paskach zleceń jednak nie ujrzymy informacji, aby je uzyskać w tym widoku konieczne jest kliknięcie na dane zlecenie.

Jeżeli chcemy pozostać w danej formie Kalendarza – tutaj jednego miesiąca (1M) – możemy w polu „Widok całodniowy” wybrać opcję wyświetlania pasków zleceń „Zawsze”. Po jej zatwierdzeniu, niezależnie od długości trwania zlecenia, pasek będzie zajmował w Kalendarzu długość odpowiadającą całemu dniowi, w którym zlecenie to jest realizowane:

Pośrednią opcją „Widoku całodniowego” zleceń w Kalendarzu jest opcja „Jeśli jest mało miejsca”.

Po dokonaniu jej wyboru i akceptacji, zgodnie z jej nazwą, pasek zlecenia będzie zajmował w Kalendarzu długość odpowiadającą całemu dniowi, w którym zlecenie to jest realizowane. Jednak będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy na ekranie w Kalendarzu znajduje się za mało miejsca do wyświetlania podziałki godzinowej. Poniżej przykłady ilustrujące wybór tej opcji:

a) Kalendarz ma za mało miejsca na wyświetlenie podziałki godzinowej, zatem wyświetla widok całodniowy:

b) Zmiana formy wyświetlania Kalendarza (za pomocą np. narzędzia lupy) – jest możliwość wyświetlenia podziałki godzinowej zatem paski zleceń zajmują długość odpowiadającą ich własnemu czasowi trwania:

Grupowanie wydarzeń

Modyfikację wyświetlania pasków zleceń możemy dokonać również poprzez ich grupowanie.

Jeżeli np. jednego dnia wybrany pojazd realizuje więcej niż jedno zlecenie, w widoku Kalendarza możemy zadecydować w jaki sposób chcemy wyświetlić te treści – jak zlecenia te będą grupowane.

Wybierając opcję „Wyłącz” w polu „Grupowanie wydarzeń” każde z wydarzeń – zlecenie, przypomnienie itp. – dedykowanych jednemu pojazdowi, jednego dnia zostanie wyświetlone na oddzielnym pasku:

Wybierając opcję „Włącz” w polu „Grupowanie wydarzeń” każde zwydarzeń – zlecenie, przypomnienie itp. – dedykowanych jednemu pojazdowi, jednego dnia zostanie wyświetlone na jednym pasku:

Poniżej zaznaczono te same wydarzenia co na powyższym przykładzie – zostały one zgrupowane i wyświetlone na jednym pasku. O tym ile wydarzeń znajduje się na pasku informuje nas wyświetlana w cyfra białym kole.

 

Informacje oraz instrukcje do pozostałych „Opcji wyświetlania” znajdziesz w następujących artykułach:
a) Informacje na paskach
b) Kolory pasków
c) Sposoby wyświetlania pasków
d) Dodatkowe paski
e) Dodatkowe możliwości
f) Klienci wyróżnieni

Sposoby wyświetlania pasków – opcje wyświetlania w Kalendarzu