Zmodernizowaliśmy dla Państwa wybrane funkcjonalności dotyczące Ofert.
Indywidualny kolor Oferty w Kalendarzu

Do tej pory wszystkie oferty posiadały stały, domyślny kolor – morski. Zmodernizowaliśmy dla Państwa tę funkcję wprowadzając możliwość ustawienia indywidualnego koloru dla danej oferty.

Od teraz w sekcji „Szczegóły” dostępnej w widoku edycji wybranej oferty klikając pole „Kolor” można dokonać jego wyboru z wyświetlonej palety barw:

Aby móc zobaczyć w Kalendarzu Ofertę w wybranym przez nas dla niej indywidualnym kolorze konieczne jest przejście w widoku Kalendarza do „Opcji wyświetlania”. Tam w sekcji „Kolory pasków” w polu „Kolor – Oferta” chcąc wyświetlać Ofertę w jej kolorze klikamy opcję „Oferta”. Zatwierdzając nasz wybór poprzez kliknięcie u dołu okna przycisku „Akceptuj” w widoku Kalendarza ujrzymy paski ofert w ich indywidualnych barwach:

Dla ofert wprowadziliśmy również możliwość wyświetlania ich w kolorze klienta. Wystarczy w „Opcjach wyświetlania” wybrać opcję „Klinet” oraz kliknąć „Akceptuj”. W Kalendarzu paski ofert przyjmą barwy odpowiadające ich klientom.

 

Możliwość decydowania, które Oferty są wyświetlane w Kalendarzu

Nową funkcją jest wyświetlanie ofert w Kalendarzu w zależności od prawdopodobieństwa przedstawionego w pięciostopniowej, gwiazdkowej skali. W „Opcjach wyświetlania” zatem możemy zdefiniować, które Oferty chcemy wyświetlać w zależności od ich prawdopodobieństwa:

Klikając w pierwsze pole z gwiazdkami wybieramy dolną granicę prawdopodobieństwa ofert, w drugie zaś – górną granicę:

W ten sposób możemy widzieć w Kalendarzu np. tylko wysoce prawdopodobne Oferty:

 

Wyświetlanie przypomnień o wygaśnięciu Ofert w Kalendarzu

Kolejną modernizacją dotyczącą Ofert w PlanBus.pl jest wyświetlanie w Kalendarzu zleceń przypomnień o ich wygaśnięciu. Pojawi się ono w zdefiniowanym przez nas wczesniej dniu w sekcji „Szczegóły” dostępnej w edycji wybranej Oferty

Przypomnienia o wygaśnięciu ofert widoczne są również w każdej z zakładek Kalendarza – Pojazdy, Kierowcy, Zlecenia – w wierszu „Moja firma”.

 

Możliwość filtrowania po dacie wygaśnięcia

Przedostatnią modernizacją jest utworzona możliwość filtrowania ofert pod kątem daty wygaśnięcia. W tym celu w należy wejść w moduł Oferty w menu głównym, a następnie kliknąć w ikonę trzech kropek w prawym, górnym rogu:

Kliknięcie to otworzy nowe okno, w którym w polu „Data wygaśniecia” możemy wybrać interesujący nas zakres czasu:

Wynikiem tego wyszukiwania zatem będą oferty klienta „Basia” we wskazanych datach wygaśnięcia.

 

Możliwość utworzenia kopii Oferty

Przedostatnią modernizacją jest utworzona możliwość utworzenia podobnej oferty. W tym celu wejdź w moduł „Oferty” w menu głównym.

Znajdź ofertę, na której wzór chcesz utworzyć nową dla tego samego klienta. W tym celu możesz skorzystać z wyszukiwarki w prawym górnym rogu strony wpisując np. nazwę klienta:

Jeżeli oferta bazowa została znaleziona, na końcu jej wiersza znajdziesz ikonkę strzałki (1) po jej kliknięciu pojawi się zielony przycisk „Utwórz podobą”:

Kilknięcie „Utwórz podobną” otworzy nowe okno:

W oknie tym możemy dokonać zmiany daty rozpoczęcia oferty oraz w polu „Zaposby” po kliknięciu opcji „Skopiuj zasoby”, zgodnie z opisem, mamy możliwość skopiowania zasobów – pojazdów oraz kierowców – przypisanych do oferty. Po wybraniu odpowiednich opcji w tym oknie należy kliknąć „Dalej”. Zostaniemy przeniesieni do okna tworzenia/dodawania oferty, w którym możemy edytować wybrane pola utworzonej przez nas, podobnej oferty. Po dokonaniu zmian wystarczy kliknąć „Zapisz” i gotowe!

Podsumowując nasze modernizacje dotyczące działu Ofert – od teraz możesz:

  • wybrać indywidualny kolor dla Twojej oferty,
  • wyświetlać Oferty w Kalendarzu nie tylko w stałym kolorze morskim, ale również w indywidualnym kolorze Klienta lub indywidualnym kolorze Oferty,
  • wyświetlać Oferty w wybranym zakresie prawdopodobieństwa,
  • wyświetlać przypomnienia o wygaśnięciu Oferty,
  • wyświetlać oferty po dacie wygaśnięcia,
  • utworzyć oferty podobne za pomocą kilku kliknięć.

 

Nowe możliwości ofert w Kalendarzu zleceń!