Nowe funkcjonalności serwisu PlanBus.pl umożliwią lepsze monitorowanie tankowań oraz wyników spalania pojazdów w Twojej firmie.

W sekcji Pojazdy w menu głównym istnieje możliwość ustawienia dla każdego ze zdefiniowanych pojazdów wartości średniej spalania dla wybranych paliw:

Ponadto, w module Moja firma w menu głównym istnieje nowe pole „Ustawienia”, w którym to możemy zdefiniować procentową granicę tolerancji zużycia paliwa

Dzięki tym dwóm zdefiniowanym wartościom – wartości średniej spalania wybranego paliwa oraz granicy tolerancji – monitorowanie tankowań stało się prostsze!

Teraz na listach tankowań pojazdów w poszczególnych miesiącach, wyświetlana jest etykieta informująca o odchyleniach procentowych od zdefiniowanej przez nas średniej spalania dla tego pojazdu. Jej czerwony kolor informuje o przekroczeniu zdefiniowanej granicy tolerancji:

Ponad szczegółowym zestawieniem widnieje zestawienie ogólne z miesiąca również z etykietami procentowych odchyleń od zdefiniowanej wartości średniej spalania paliwa dla pojazdu. Zestawienie to widoczne jest również w module Raporty w sekcji „Raport – Pojazdy – Średnie spalanie”:

Ostatnią nowością jest wybór typu ceny za tankowanie – kwota całkowita lub cena za litr paliwa. Opcja ta znajduje się w edycji tankowań w module Pojazdy:

Kontrola średniej spalania paliwa pojazdów