W celu ustawienia średniej spalania pojazdu należy przejść do modułu Pojazdy w menu głównym, a następnie w wierszu interesującego nas pojazdu kliknąć ikonę edycji:

Kliknięcie to przeniesie nas do edycji karty pojazdu, gdzie mamy możliwość wpisania średniej spalania dla konkretnego rodzaju paliwa – mamy do wyboru cztery typy:

Po zapisaniu wprowadzonych przez użytkownika średnich wartości spalania kolejnym krokiem jest zdefiniowanie granicy tolerancji zużycia paliwa. W tym celu należy przejść do modułu Moja firma w menu głównym, a następnie do zakładki Ustawienia. Tam w celu wprowadzenia wartości procentowej granicy tolerancji należy kliknąć przycisk Edytuj, wprowadzić liczbę i zaakceptować dane klikając Zapisz:

Wprowadzenie wartości średniej spalania paliwa w edycji karty pojazdu oraz wartości procentowej granicy tolerancji zużycia paliwa umożliwia wyświetlanie etykiety informującej o odchyleniach procentowych od zdefiniowanej przez nas średniej spalania dla tego pojazdu. Informację tę możemy uzyskać przechodząc do modułu Pojazdy w menu głównym, a następnie klikając ikonę tankowań w wierszu wybranego pojazdu:

Następnie w sekcji tej należy wybrać rok oraz miesiąc dla którego chcemy uzyskać zestawienie tankowań:

W zestawieniu tym w kolumnie średnie spalanie widoczna jest wspomniana wcześniej etykieta. O przekroczeniu wartości granicy tolerancji zużycia paliwa informuje czerwony kolor etykiety oraz jej wartość. Ponadto, powyżej zestawienia szczegółowego tankowań w miesiącu widnieją wiersze podsumowujące tankowania z całego miesiąca dla konkretnych rodzajów paliw wybranego auta:

Etykieta informująca o odchyleniach procentowych od zdefiniowanej przez nas średniej spalania dla pojazdu widoczna jest również w raportach. Należy przejść do modułu Raporty w menu głównym, a następnie do sekcji „Raport – Pojazdy – Średnie spalanie”:

Wiersz podsumowujący tankowania oraz średnie spalanie w wybranym miesiącu:

 

Średnia spalania paliwa i jej granica tolerancji