W celu spersonalizowania wyświetlania pojazdów oraz kierowców dla konkretnego użytkownika należy przejść do ustawień:

Następnie należy kliknąć „Mój profil”:

Dla pojazdów mamy do wyboru trzy opcje wyświetlania.

Wybór opcji „Nazwa (nr rej)” sprawi, że w systemie każdy pojazd będzie wyświetlany po swojej nazwie zwyczajowej. Jeżeli pole to nie zostało uzupełnione w karcie pojazdu to pojazd wyświetlany będzie po numerze rejestracyjnym.

Fragment karty pojazdu w systemie:

Po zapisaniu opcji wyświetlania „Nazwa (Nr rej.)” pojazd ten w systemie będzie wyświetlany po nazwie zwyczajowej np. w Kalendarzu lub module Pojazdy:

 

Wybór opcji „Nr rej.” pozwoli systemowi na wyświetlanie tego pojazdu zawsze po numerze rejestracyjnym:


Dla kierowców do wyboru jest pięć opcji wyświetlania.

Wybór opcji „Nazwa (Nazwisko, imię)” sprawi, że w systemie kierowcy będą wyświetlani po nadanej im nazwie zwyczajowej. Jeżeli jednak pole to w karcie kierowcy nie zostało uzupełnione, kierowcy wyświetlani będą poprzez nazwisko, a następnie imię.

Kolejna opcja „Nazwa (Imię, Nazwisko)” jest analogiczna do poprzedniej, zmieniona jest tylko kolejność – jako pierwsze wystąpi imię wtedy, gdy pole nazwa zwyczajowa nie zostało dla danego kierowcy uzupełnione.


Kolejne dwie opcje nie uwzględniają w wyświetlaniu nazwy zwyczajowej. Można wybrać opcję gdzie kierowcy będą widoczni wpierw po nazwisku następnie imieniu lub odwrotnie:

Ustawienia użytkownika wyświetlania kierowców oraz pojazdów