Nowe trasy rozpoczynające się o różnych godzinach w ramach linii przewozu regularnego można wygenerować wykorzystując w tym celu „Dodawanie tras”.

W tym celu przejdź do modułu Linie w menu głównym. W wierszu wybranej linii kliknij zielony przycisk „+”
Wyświetlony zostanie formularz generowania linii, w którym widnieją już dane dotyczące tych tras takie jak dni tygodnia, dni wolne, adresy. W formularzu tym wybierz okres, w którym nowe trasy będą generowane oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia. Możesz wybrać dedykowane im pojazdy i kierowców

Po kliknięciu „Zapisz” proces generowania tras zostanie przeniesiony w tło usługi umożliwiając dalsze z niej korzystanie. Zakończenie tego procesu to moment w którym zniknie symbol kółka w górnym prawym rogu tuż przy nazwie użytkownika. Od tego momentu dodane tresy będą widoczne zarówno w Kalendarzu jak i module Linie.

W ramach linii Warszawa-Sandomierz realizującej trasy w godz. 16:15-20:30 (1) zostały wygenerowane nowe trasy w godz. 7:30-11:30 (2).

Jak wygenerować trasy tej samej linii o innej godzinie?