Administrator ma możliwość przypisania zasobów, zleceń oraz użytkowników do wybranych oddziałów

1. Zasoby

Aby przypisać pojazd do oddziału, należy przejść do modułu „Pojazdy” a następnie w wierszu pojazdu kliknąć ikonę edycji

Kliknij wybrany checkbox aby przypisać edytowany pojazd do oddziału. Na koniec kliknij „Zapisz”:

Analogicznie należy postępować w przypadku kierowców.

2. Zlecenia

W celu przypisania zlecenia do oddziału przejdź do modułu „Zlecenia”  w menu głównym a następnie w wierszu zlecenia kliknij ikonę edycji

Nastepnie w sekcji „Szczegóły” wybierz oddział, który będzie realizował edytowane zlecenie. Na koniec kliknij przycisk „Zapisz”:

3. Uzytkownicy

W celu przypisania użytkownika do oddziału kliknij na nazwę swojego konta w prawym, górnym rogu okna a następnie przycisk „Ustawienia”:

W ustawieniach wybierz opcję „Zarządzanie użytkownikami”:

W wierszu wybranego użytkownika kliknij „Więcej”, a następnie wybierz opcję „Edycja”:

W oknie edycji wybierz do ktorych oddziałów przypisany będzie użytkownik. Na koniec kliknij „Zapisz”:

Przypisanie do oddziału pojazdu, kierowcy, zlecenia i użytkownika