Wprowadziliśmy nową opcję wyświetlania „Miasta/Klient”.
Wybierając ten wariant na paskach tras wyświetlone zostaną punkty trasy oraz nazwa klienta, dla którego zlecenie to jest realizowane

Widok w Kalendarzu po zaakcceptowaniu tej opcji:

Wszystkie informacje na temat opcji wyświetlania w Kalendarzu znajdziesz w poniższych artykułach:
Opcje wyświetlania – dostosowywanie prezentowanych informacji w kalendarzu tras autobusowych
a) Informacje na paskach
b) Kolory pasków
c) Sposoby wyświetlania pasków
d) Dodatkowe paski
e) Dodatkowe możliwości
f) Klienci wyróżnieni

Wyświetlanie punktów tras oraz klienta na pasku zlecenia w Kalendarzu