Zmodernizowaliśmy sekcję napraw pojazdów oraz urlopów kierowców – wygoda i nowe możliwości! Od teraz naprawy danego pojazdu zostały wydzielone do nowego miejsca – dostępnego na liście pojazdów obok tankowań. Aby przeglądać dodane naprawy lub dodać nową naprawę dla konkretnego pojazdu wystarczy kliknąć ikonę klucza w wierszu wybranego pojazdu:

Naprawa wybranego pojazdu

Zostaniemy przeniesieni do zestawienia wszystkich dotychczasowych napraw tego pojazdu, gdzie możemy również zdefiniować nową naprawę

Zestawienie napraw pojazdów

Po przejściu do zakładki Naprawy uzyskamy zestawienie dotychczasowych napraw wszystkich pojazdów w aplikacji.

Naprawy zostały wyposażone w wyszukiwarkę, która pozwala szybko wyszukiwać po zakresie dat oraz opisie. Możemy filtrować naprawy np. gdy chcemy zobaczyć wszystkie przeglądy:

Możemy też wyszukiwać po frazie słowa kluczowego z opisu. Na przykład poszukać wszystkie wymiany klocków w marcu 2019 roku:

Otrzymany wynik wyszukiwania:

W dziale Raporty w sekcji Naprawy istnieje możliwość wygenerowania pliku – zarówno pdf jak i arkusza kalkulacyjnego – wraz z zestawieniem napraw pojazdów w dowolnym przedziale czasu

Urlopy

Analogiczna modernizacja dotyczy urlopów kierowców. Jedno kliknięcie by uzyskać przejrzyste zestawienie urlopów wybranego kierowcy oraz mieć możliwość edycji każdego z nich

W dziale Kierowcy w zakładce Urlopy dostępne jest zestawienie wszystkich urlopów zdefiniowaych w aplikacji kierowców. Wyszukiwanie pozwala na filtracje a ikona ołówka na wygodną edycję każdego z urlopów.

Modernizacja systemu napraw pojazdów oraz urlopów kierowców