Od teraz w PlanBus.pl możesz wybrać dowolne waluty jakie będą używane we wszelkich rozliczeniach w aplikacji.

Jak to zrobić?

Aby ustawić wybrane waluty przejdź działu Moja firma a następnie kliknij zakładkę Ustawienia, tam wybierz opcję Edytuj:

Aby dodać nowe waluty kliknij zielony przycisk Dodaj

Wybierz z listy walutę i dodaj ją do swojego PlanBusa za pomoca zielonego plusa

W tym miejscu możliwe jest również ustawienie waluty domyślnej w całej aplikacji. W tym celu w wierszu wybranej waluty kliknij Ustaw domyślną:


Możesz również usunąć pozycję z listy walut klikając czerwoną ikonę kosza:

Po zakończeniu edycji walut kliknij zapisz i gotowe!

Od teraz we wszystkich polach z kwotą w aplikacji widoczne będą wybrane przez nas uprzednio waluty, np. w zleceniu w trasie:

 

Dodatkowe waluty w PlanBus