Aby dodać kierowcę należy przejść w górnym menu do działu Kierowcy. Następnie w prawym górnym rogu klikamy zielony przycisk Dodaj znajdujący się tuż pod oknem wyszukiwania:

Po kliknięciu „Dodaj” pojawi się poniższy formularz do wprowadzenia danych nowego Kierowcy. Pierwsza jego cześć zawiera pola do wprowadzenia podstawowych danych Kierowcy:

Jedynymi wymaganymi polami aby móc założyć kartotekę Kierowcy są Imię i Nazwisko. Pozostałe pola nie wymagają komentarza, po za ostaniami dwoma: nazwa zwyczajowa oraz grupa. Podając nazwę zwyczajową spowodujemy, że będzie się ona wszędzie wyświetlała zamiast Imienia i Nazwiska. Pole „Grupa” służy do ustawienia kolejności kierowców. Przyjmuje wartości dwucyfrowe od 00 do 99 pozwalające zmienić kolejność w kalendarzu z alfabetycznej na ustaloną grupami.

Kolejna sekcja to część zawierająca daty przypomnień o nadchodzących wydarzeniach. Mogą to być na przykład: badanie zdrowotne, termin odnowienia uprawnień itp. Przypomnienia są indywidualnie definiowane dla danej firmy podczas wdrożenia PlanBus.pl. Na podstawie wprowadzonych w tym miejscu dat będę generowane odpowiednie przypomnienia w modułach: „przypomnienia” oraz „kalendarz” o czym przeczytasz więcej w tym artykule.

Możem również zdefiniować podstawę wynagrodzenia dla danego kierowy wpisując ją w sekcji Płace w pole „Podstawa”:

Kolejna część, to sekcja Pliki i Notatki:

Pliki i Notatki występują w wielu miejscach, funkcje tego mechanizmu zostały opisane w odrębnym artykule, na który też warto zwrócić uwagę, bo ogromny potencjał do zagospodarowania.

Ostatnią sekcją, są Urlopy – w tym miejscu możemy określać wszystkie dni, kiedy dany kierowca nie może jeździć. Mogą to być zwolnienia, urlopy wypoczynkowe lub na żądanie, inne zajęcia:

Po określeniu dat urlopu kalendarz będzie wyświetlał niedostępność danej osoby przy powyższych ustawieniach:

Można dokonać jednak pewnych zmian. Wybór opcji „Ukryj” w polu Kalendarz w sekcji Urlopy – oznaczone (1) na obrazku – spowoduje jednak ukrycie informacji o niedostępności tego kierowcy w Kalendarzu zleceń. Wybór opcji „Zablokuj” w polu Rezerwacja w sekcji Urlopy – oznaczone (2) na obrazku – spowoduje zaś, że kierowca ten nie będzie możliwy do przypisania do zlecenia w czasie trwania jego urlopu.  Odblokowanie tej opcji jednak umożliwi przypisanie go do zlecenia podczas jego urlopu.

Jak dodać Kierowcę?