Jak dodać kierowcę?

Aby dodać kierowcę należy przejść w górnym menu do działu Kierowcy. Następnie w prawym górnym roku klikamy zielony przycisk Dodaj znajdujący się tuż pod oknem wyszukiwania.

Po kliknięciu „Dodaj” pojawi się poniższy formularz do wprowadzenia danych nowego Kierowcy. Pierwsza jego cześć jest poświęcona zawiera pola do wprowadzenia podstawowych danych Kierowcy:

Jedynymi wymaganymi polami aby móc założyć kartotekę Kierowcy są Imię i Nazwisko. Pozostałe pola nie wymagają komentarza, po za ostaniami dwoma: nazwa zwyczajowa oraz grupa. Podając nazwę zwyczajową spowodujemy, że będzie się ona wszędzie wyświetlała zamiast Imienia i Nazwiska. Grupa jest dwucyfrowe pole od 00 do 99 pozwalające zmienić kolejność w kalendarzu z alfabetycznej na ustaloną grupami.

Kolejna sekcja to część zawierająca daty przypomnień o nadchodzących wydarzeniach. Mogą to być na przykład: badanie zdrowotne, termin odnowienia uprawnień itp. Przypomnienia są indywidualnie definiowane dla danej firmy podczas wdrożenia PlanBus.pl. Na podstawie wprowadzonych w tym miejscu dat będę generowane odpowiednie przypomnienia w modułach: „przypomnienia” oraz „kalendarz”.

Kolejna część, to sekcja Pliki i Notatki:

Pliki i Notatki występują w wielu miejscach, funkcje tego mechanizmu zostały opisane w odrębnym artykule, na który też warto zwrócić uwagę, bo ogromny potencjał do zagospodarowania.

Ostatnią sekcją, są Urlopy:

W tym miejscu możemy określać wszystkie dni, kiedy dany kierowca nie może jeździć. Mogą to być zwolnienia, urlopy wypoczynkowe lub na żądanie, inne zajęcia.
Po określeniu dat urlopu kalendarz będzie wyświetlał niedostępność danej osoby:

Jak dodać kierowcę?