Nie tylko faktury i płatności zasługują na system przypomnień. W kwestii zasobów lista ważnych spraw, które nie powinny umknąć uwadze, jest znacznie większa!
Pojazdy

Przypomnienia dotyczące floty można ustawić w momencie tworzenia lub edycji karty pojazdu (o tym jak to dodać pojazd przeczytasz w tym artykule). W sekcji przypomnienia możemy ustawić daty dla czterech ważnych spraw:

Po zapisaniu wprowadzonych dat przypomnienia te zobaczymy w Kalendarzu w zakładce Pojazdy w wierszu odpowiadającym danemu pojazdowi:

Zapisane przypomnienia będą również widoczne w sekcji Przypomnienia w menu głównym w zakładce Pojazdy:

Aby zobaczyć przypomnienia dla pojazdów w określonym przedziale czasu, należy kliknąć ikonę trzech kropek zaznaczoną na rysunku powyżej. Następnie zostanie wyświetlone okno, w którym możemy wybrać interesujące nas daty klikając na ikonki kalendarza:

Jak widać istnieje również możliwość filtrowania przypomnień po opiekunie.
Zaakceptowanie wybranego przedziału czasu wyświetli wszystkie powiadomienia dotyczące wszystkich pojazdów w żądanym zakresie.

Kierowcy

Dokładnie tak samo jak w przypadku pojazdów, przypomnienia dotyczące spraw kierowców należy ustawić w momencie tworzenia karty kierowcy lub jej edycji (o tym jak dodać kierowcę przeczytasz w tym artykule). Ponownie, w sekcji przypomnienia istnieje możliwość ustawienia dat dla trzech ważnych spraw:

W Kalendarzu w zakładce Pojazdy w wierszu danego kierowcy, przypomnienia będą wyglądały następująco:

Zapisane przypomnienia będą również widoczne w sekcji Przypomnienia w menu głównym w zakładce Kierowcy, w której interesujący nas przedział czasu wybieramy analogicznie do przykładu dotyczącego pojazdów:

 

Systemy przypomnień (pojazdy, kierowcy) czyli o tym jak nie zapomnieć o ważnych sprawach związanych z zasobami