Nie tylko faktury i płatności zasługują na system przypomnień. W kwestii zasobów lista ważnych spraw, które nie powinny umknąć uwadze, jest znacznie większa!
Pojazdy

Przypomnienia dotyczące floty można ustawić w momencie tworzenia lub edycji karty pojazdu (o tym jak to dodać pojazd przeczytasz w tym artykule). W sekcji przypomnienia możemy ustawić daty dla czterech ważnych spraw:

Ponad to, przypomnieniom tym można nadać opis, w którym to można zawrzeć niezbędne informacje np. na temat numeru konta bankowego na który należy wpłacić należność czy miejsce, w którym znajduje się dowód rejestracyjny pojazdu niezbędny w przypadku przeglądu technicznego.

Po zapisaniu wprowadzonych dat przypomnienia te zobaczymy w Kalendarzu w zakładce Pojazdy w wierszu odpowiadającym danemu pojazdowi:

Po kliknięciu w pasek przypomnienia wyświetli się dymek, w którym pod nazwą przypomnienia znajduje się jego opis. Z widoku Kalendarza można dokonać edycji przypomnienia poprzez kliknięcie w ikonę ołówka. Kliknięcie to otworzy formularz edycyjny, w którym możemy nanieść zmiany dotyczące daty przypomnienia oraz opisu:

Zapisane przypomnienia będą również widoczne w sekcji Przypomnienia w menu głównym w zakładce Pojazdy:

Na powyższym rysunku zaznaczone zostało wyszukiwanie przypomnień. Kliknięcie w ikonę trzech kropek otworzy formularz, w którym na podstawie zaznaczonych przez nas opcji możemy wyszukać interesujące nas przypomnienia. Wśród opcji tych znajdują się:

  • daty – przedział czasu, w którym chcemy zobaczyć przypomnienia,
  • opiekun – przypomnienia wszystkie lub tylko dla mojego konta PlanBus.pl,
  • typ – możemy konkretnie określić, które z przypomnień chcemy wyświetlić zaznaczając interesujące nas typy.

Po kliknięciu Akceptuj zostaną wyświetlone interesujące nas przypomnienia.

Kierowcy

Dokładnie tak samo jak w przypadku pojazdów, przypomnienia dotyczące spraw kierowców należy ustawić w momencie tworzenia karty kierowcy lub jej edycji (o tym jak dodać kierowcę przeczytasz w tym artykule). Ponownie, w sekcji przypomnienia istnieje możliwość ustawienia dat dla trzech ważnych spraw:

Ponownie, jak w przypadku przypomnień dotyczących pojazdów, mamy możliwość dodanie opisu do każdego z przypomnień wpisując istotne informacje na ich temat.

W Kalendarzu w zakładce Pojazdy w wierszu danego kierowcy, przypomnienia będą wyglądały następująco:

Ponownie, po kliknięciu w pasek przypomnienia wyświetli się dymek, w którym pod nazwą przypomnienia znajduje się jego opis. Z widoku Kalendarza można dokonać edycji przypomnienia poprzez kliknięcie w ikonę ołówka. Kliknięcie to otworzy formularz edycyjny, w którym możemy nanieść zmiany dotyczące daty przypomnienia oraz opisu:

Zapisane przypomnienia będą również widoczne w sekcji Przypomnienia w menu głównym w zakładce Kierowcy:

Analogicznie do przypomnień dotyczących pojazdów, kliknięcie w ikonę trzech kropek zaznaczonych na rysunku powyżej otworzy formularz wyszukiwania przypomnień według daty, opiekuna oraz typu:

 

 

Systemy przypomnień (pojazdy, kierowcy) czyli o tym jak nie zapomnieć o ważnych sprawach związanych z zasobami