Jak dodać autokar?

Aby dodać pojazd należy przejść w górnym menu do działu Pojazdy. Następnie w prawym górnym roku klikamy zielony przycisk Dodaj znajdujący się tuż pod oknem wyszukiwania.

Po kliknięciu „Dodaj” pojawi się poniższy formularz do wprowadzenia danych nowego Pojazdu. Pierwsza jego cześć jest poświęcona zawiera pola do wprowadzenia podstawowych danych pojazdu.

Jedynym wymaganym polem aby móc założyć kartotekę pojazdu to nr rejestracyjny. Pozostałe pola nie wymagają komentarza, po za ostaniami dwoma: nazwa zwyczajowa oraz grupa. Podając nazwę zwyczajową spowodujemy, że będzie się ona wszędzie wyświetlała zamiast nr rejestracyjnego.
W kolejnej sekcji można ustawić tzw. domyślnych kierowców:

Mechanizm domyślnych kierowców został opisany w oddzielnym artykule, który warto przeczytać.

Kolejna część to część zawierająca daty przypomnień o nadchodzących wydarzeniach. Mogą to być na przykład: odnowienie polisy OC, przegląd techniczny itp. Przypomnienia mogą być indywidualnie zdefiniowane dla danej firmy podczas wdrożenia PlanBus.pl Na podstawie wprowadzonych w tym miejscu dat będę generowane odpowiednie przypomnienia w modułach: „przypomnienia” oraz „kalendarz”.

Kolejna część, to sekcja Pliki i Notatki:

Pliki i Notatki występują w wielu miejscach, funkcje tego mechanizmu zostały opisane w odrębnym artykule, na który też warto zwrócić uwagę, bo ogromny potencjał do zagospodarowania.
Ostatnią sekcją są Naprawy:

W tym miejscu możemy wpisać planowane daty napraw lub innych okresowych niedostępności danego autokaru. Będą one prezentowane w kalendarzu w postaci czerwonych pasków z opisem przyczyny niedostępności.

Jak dodać autokar
Tagi: