Zakończyliśmy pierwszą fazę modernizacji działu oferty. Dzięki temu dział ten przeszedł gruntowne zmiany. Zostało dodane wiele nowych funkcji, które opisuję poniżej.

Docelowo planujemy stworzyć możliwość integracji formularzy kontaktowych\ofertowych na Państwa stronach z modułem Oferty w PlanBus.pl w taki sposób, aby pytania składane przez klientów automatycznie dodawały się jako Oferty w PlanBus.pl i dalej były już procesowane w ramach aplikacji PlanBus. W ten sposób zaoszczędzimy dużo czasu na kopiowanie tych samych danych pomiędzy wiadomością e-mail w programie pocztowym a systemem PlanBus. A poprzez mechanizm pól wymaganych na formularzu zapewnimy komplet informacji niezbędnych do wyceny, co skróci czas obsługi zapytań do minimum.

Co się zmieniło w Ofertach?

1) Dodaliśmy możliwość wstępnej rezerwacji pojazdów. Rezerwacja ta nie blokuje przypisywania zasobu w innych ofertach ani tym bardziej w zleceniach. Jest tylko informacją, że przygotowaliśmy ofertę pod konkretny autobus.

2) Dodaliśmy możliwość określania prawdopodobieństwa realizacji Oferty w 5 stopniowej skali:

3) Profesjonalny, ustandaryzowany i konfigurowalny wydruk oferty dla Klientów w postaci plików pdf, które można wysłać jako załącznik e-mail lub wydrukować:

4) Przykładowy wydruk:
Oferta przewozu autobusem - Wzór

5) Wyświetlanie Ofert na osi czasu w kalendarzu:

6) Możliwość konfiguracji danych usługodawcy\przewoźnika oraz stałych tekstów na początku i na końcu oferty:

Wygląd formularza konfiguracyjnego:

7) Możliwość zdefiniowania, czy oferta ma być w języku Polskim czy Angielskim

Po zmianie języka na angielski, można tą samą ofertę wydrukować w języku Angielskim.

Po tych pracach modernizacyjnych moduł Ofert otrzymał dużo nowych możliwości. Zachęcamy do ich wykorzystywania w codziennej pracy!

Docelowo zostanie stworzony system, który umożliwi elektroniczny obieg dokumentów od stworzenia zapytania ofertowego (przez formularz www) przez przygotowanie wyceny w ofercie, jej późniejszą akceptację i przeniesienie do zleceń aż do przekazania do realizacji przez kierowcę za pomocą e-mail.

Modernizacja działu Oferty – etap 1