Jak wydrukować zlecenie wyjazdu dla Kierowcy?

Wszystkie wydruki z aplikacji PlanBus.pl są generowane jako pliki w formacie pdf. Dzięki temu, plik wydruku możemy albo wysłać jako załącznik w wiadomości e-mail do kierowcy albo faktycznie wydrukować i przekazać kierowcy.

Aktualnie w PlanBus.pl istnieją dwa typy wydruków dla Kierowców:
a) liniowy (krótki) – głównie dla przejazdów liniowych\regularnych
b) turystyczny (pełny) – dla przejazdów turystycznych

Widok liniowy jest w postaci listy, zawiera wszystkie informacje do realizacji tras:

Widok turystyczny w odróżnieniu od krótkiego zawiera dodatkowe tabele dotyczące pobranych przez kierowców zaliczek oraz pola statystyczne dot. stanów licznika oraz godzin pracy.
Oto przykład widoku pełnego:

W PlanBus.pl istnieją dwa miejsca z których można wydrukować zlecenia dla Kierowców:
1) dział Zlecenia – tutaj możemy zrobić wydruk konkretnego zlecenia (typ pełny)
2) dział Trasy – tutaj możemy wydrukować zlecenia zbiorcze np. na kilka dni (typ krótki i pełny)

Ad 1. Aby wydrukować zlecenie wyjazdu wynikające z jednego konkretnego Zlecenia, przechodzimy do działu Zlecenia i klikamy w wierszu tego zlecenia przycisk Wydruk

Po kliknięciu otworzy się formularz wyboru, na którym będziemy mogli wybrać typ wydruku:

Mamy do wyboru:
a) Pełne zlecenie – czyli całość zlecenia wraz z danymi handlowymi
b) Wydruk zlecenia wyjazdu, czyli wydruk przeznaczony dla kierowcy (pozbawiony informacji handlowych: Finansów i Wycen)
W tej drugiej opcji mamy listę nazwisk kierowców przypisanych do tras w tym zleceniu. Klikamy nazwisko kierowcy dla którego chcemy pobrać wydruk. Wydruk w tym miejscu jest typem turystycznym opisanym powyżej

 

Ad 2. Aby wydrukować zlecenie wyjazdu dla kierowcy ale na dany dzień lub kilka dni, przechodzimy do działu Trasy i wybieramy datę wyjazdu:

Następnie przechodzimy do zakładki Kierowcy:

Po przejściu dostaniemy listę kierowców, którzy rozpoczynają jakiekolwiek trasy danego dnia:

Teraz dla każdego z kierowców możemy pobrać wydruk zlecenia wyjazdu. W tym miejscu możemy pobrać zarówno wydruki Liniowe jak i Turystyczne. Wydruk pobierzemy jako plik pdf, który możemy wysłać pocztą e-mail, lub po prostu wydrukować:
Oto przykładowe zlecenie wyjazdu (typ turystyczny):

Jak wydrukować zlecenie wyjazdu dla Kierowcy